ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2023

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟ

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2023

Τακτική Γενική Συνέλευση 2023 και Αρχαιρεσίες

 

Αγαπητά Μέλη,

Η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου μας έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 18/3/2023 (τελική ημερομηνία). Η πρόσκληση θα αποσταλεί ταχυδρομικώς. Μπορείτε να την βρείτε συνημμένη και στην παρούσα ανακοίνωση. Η φετινή Γ.Σ. είναι εκλογική καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο ολοκληρώνει την προβλεπόμενη από το Καταστατικό διετή θητεία του.

Το Δ.Σ. αποφάσισε στην συνεδρίαση του της 3/2/2023 η Τακτική Γενική Συνέλευση να πραγματοποιηθεί στο κυλικείο του Ομίλου αλλά και με παράλληλη διαδικτυακή μετάδοση για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει εξ αποστάσεως. Οι Αρχαιρεσίες για τα καταστατικώς προβλεπόμενα όργανα του Ομίλου, μετά την επιτυχή διαδικασία της προηγούμενης φοράς, θα πραγματοποιηθούν με ψηφιακά μέσα, όπως προβλέπεται με την σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 719/24-2-2021.

Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση και στην εκλογική διαδικασία είναι απαραίτητο ο Όμιλος να έχει στην διάθεσή του ορισμένα στοιχεία των μελών - εκλογέων, τα οποία προβλέπονται στην προαναφερθείσα νομοθεσία και η διαχείριση των οποίων θα γίνει με την δέουσα προσοχή και τις προβλέψεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Είναι απαραίτητο για όλα τα Μέλη του Ομίλου που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου, δηλαδή είναι ταμειακώς ενήμερα και έχουν συμπληρώσει ένα έτος τουλάχιστον ως Μέλη, η Γραμματεία να έχει τα ακόλουθα στοιχεία τους:

1.    Ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

2.    Πατρώνυμο

3.    Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

Καθώς τα στοιχεία αυτά υφίστανται στο αρχείο του Ομίλου για την πλειοψηφία των μελών, που συμμετείχαν στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία, παρακαλούνται τα πιο πρόσφατα μέλη που έχουν αποκτήσει δικαίωμα ψήφου καθώς και όσα μέλη γνωρίζουν ότι έχουν κάποια αλλαγή στα παραπάνω στοιχεία να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία έως την Τετάρτη 8/3/2023, για την βέλτιστη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με email, τηλεφωνικώς ή δια ζώσης στην Γραμματεία. Τονίζουμε ότι βάσει των προβλέψεων της σχετικής νομοθεσίας ο σχετικός Κατάλογος Εκλογέων παραδίδεται στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής οκτώ ημέρες πριν από την Γ.Σ., δηλαδή στην περίπτωσή μας στις 10/3/2023. Πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν θα μπορεί κάποιος να εγγραφεί στον κατάλογο ώστε να έχει δικαίωμα ψήφου.

Συνημμένο θα βρείτε και τον προσωρινό Πίνακα Εκλογέων, όπως αυτός διαμορφώνεται μέχρι στιγμής, η δημοσίευση του οποίου είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν.4726/2020 «Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Αρχαιρεσιών Αθλητικών Φορέων». Θα ακολουθήσει λεπτομερής πληροφόρηση για την διαδικασία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης

Τα μέλη του Δ.Σ. και η Γραμματεία του Ομίλου είναι στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς                                                                                    Παπάγου 18/2/2023

τo ΔΣ τoυ ΑΟΑΠ