Καταστατικό

Κατεβάστε το PDF με το Καταστατικό και Κανονισμό Λειτουργίας του Ομίλου .