Γενική Συνέλευση 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2022 - LINK

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - LINK

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ - LINK