ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9/1/2021 - Αναστολή Εγγραφών

Αγαπητά Μέλη,

Καταρχάς θέλουμε να ευχηθούμε το 2021 να είναι ένα έτος με υγεία και καλύτερες προοπτικές για όλους. Θα ευχηθούμε να είναι και για τον Όμιλό μας μία χρονιά κατά την οποία θα μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε όλοι μαζί τις συνθήκες ακόμα καλύτερες, τόσο για την άθλησή μας όσο και για την εν γένει συναναστροφή μας. Τους τελευταίους μήνες καλωσορίσαμε στον ΑΟΑΠ πάρα πολλά νέα μέλη και είναι μεγάλη η χαρά μας καθώς διευρύνεται ο κύκλος των φίλων και των ανθρώπων που εκτιμούν την μακρόχρονη συνεχή προσπάθειά μας να συνδιαμορφώνουμε έναν ιδιαίτερο χώρο, που εν πολλοίς αποτελεί προέκταση της προσωπικής ζωής του καθενός μας.

Στο πλαίσιο αυτό, και δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών και περιορισμών που βιώνουμε, το Διοικητικό Συμβούλιο θεώρησε ότι πρέπει να γίνουν ορισμένες προσαρμογές για την καλύτερη ρύθμιση της άθλησης. Για τον λόγο αυτό, στην συνεδρίασή του της 06/01/2021, αποφάσισε τα ακόλουθα, τα οποία ισχύουν από την δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής:

1.  Αναστέλλονται οι εγγραφές νέων μελών έως την άρση των περιοριστικών μέτρων. Για τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν στον Όμιλο καταρτίζεται κατάλογος προτεραιότητας, που θα ενεργοποιηθεί με νέα απόφαση του ΔΣ.

2.  Το αντίτιμο εγγραφής νέου μέλους στον Όμιλο ορίζεται στο ποσό των €400 με τις προβλεπόμενες εκπτώσεις κατά περίπτωση. Η συνδρομή παραμένει σταθερή στο ποσό των €290, με τις αντίστοιχες εκπτώσεις που προβλέπονται.

3.  Ορίζεται ανώτατος αριθμός φιλοξενιών ανά ημέρα. Κάθε ημέρα θα μπορούν να φιλοξενηθούν από τα μέλη για άθληση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου συνολικά τέσσερα (4) άτομα και συγκεκριμένα δύο (2) για την χρονική περίοδο 8:30 έως 15:30 και δύο (2) για την χρονική περίοδο 15:30 έως 20:30. Ο αριθμός αυτός ενδέχεται να προσαρμοστεί μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, όμως θα συνεχίσει να υφίσταται ανώτατο όριο, καθώς εκτιμούμε ότι είχε γίνει κατάχρηση του δικαιώματος της φιλοξενίας κατά τους τελευταίους μήνες. Για την εφαρμογή της πρόβλεψης αυτής υπεύθυνη είναι η Γραμματεία του Ομίλου.

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς                                                                                Παπάγου 9/1/2021

τo ΔΣ τoυ ΑΟΑΠ